Hvidtjørnen, 7470 Karup. Hvordan køber jeg en grund?

Udstykningen “Hvidtjørnen”, som er beliggende i det nord-østlige hjørne af Karup by,  er en privat udstykning hvor der er lagt vægt på fleksibilitet af grundstørrelserne således at disse i de fleste tilfælde kan tilpasses den enkelte købers behov.

Hvidtjørnen grænser op til natur og anlagte grønne områder, og dette giver i kombination med de store grunde (op til 2000m2) en følelses af at bo i “landlige” omgivelser.

Der er ikke i lokalplan 1.38, for området, pålagt byggepligt. Byggepligt er et normalt krav i offentlige udstykninger. Grundet at der ikke er byggepligt på Hvidtjørnen kan jord erhverves som en investering. Offentlige og private tilslutningsafgifter forfalder først ved start på et evt. byggeri.

Priserne på et grundstykke aftales individuelt i forhold til størrelse og beliggenhed af det ønskede grundstykke. Kontakt udstykker på  mail “helbergx4 (a) gmail.com”

Kontakt ejer for køb af netop din størrelse grund